КОЛКО Е ТРУДНО ДА ПОЛУЧИШ ПРАВО НА ПРЕБИВАВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ?

Трудности при получаване на резрешение за пребиваване в България. Поредна победа за екипа ни и съдебна отмяна на отказ за издаване на право на пребиваване.

ПЪРВО РЕШЕНИЕ, С КОЕТО БЪЛГАРСКИ СЪД ОТМЕНЯ ОТКАЗ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕБИВАВАНЕ

Petia Petrova from Citizenship and Investments LTD

По официални данни на Министерството на правосъдието общо 22 594 души са поискали българско гражданство миналата година, а 14 675 са получили одобрение на преписките си. Близо 8 хиляди преписки са върнати.

На фона на цялата информационна вълна във връзка с това колко е лесно да получиш българско гражданство, в работата ни ежемесечно се сблъскваме с противоположността ѝ.

Административните органи на Република България, често погазват правата на чуждестранни граждани, издавайки безмотивни откази за предоставяне на визи или различен вид пребиваване.

Немотивирани и незаконосъобразни откази

Предвид, че дружеството ни е специализирано в съдействие и предоставяне на консултантски услуги по миграционни въпроси, често с нас се свързват български граждани, чиито съпрузи – чуждестранни граждани, са възпрепятствани да влязат на територията на страната ни или са принудени да напуснат пределите ѝ, по повод административни актове. Последните, в повечето случаи са изцяло немотивирани и напълно незаконосъобразни.

Така издадени, административните актове накърняват едни от най-важните общочовешки права, признати и гарантирани от правото на Европейския съюз, а именно правото на семеен живот и правото на зачитане на висшия интерес на детето.

Накърнени права и на български граждани

Голяма част от тези актове накърняват не само интересите на чуждестранния гражданин, но и правата на българския гражданин. Последният буквално бива принуден от собствената си държава, чрез административните ѝ органи, да я напусне, ако реши да избере да бъде с любимия човек.

Ние вярваме, че трябва да се вземат мерки срещу подобен произвол, тъй като той няма място в една правова държава.

Европейските правни норми в помощ на нашите клиенти

В дейността си работим с водещи адвокати и юристи, които познават отлично европейската правна рамка. Те оказват пълно съдействие при подготовката на документите за кандидатстване по съответната процедура и при обжалване на евентуален отказ.

С оглед спецификата на всеки отделен казус, освен подготовка и съдействие във връзка с документите, необходими за самата процедура, често пращаме разяснения на административните органи във връзка със спазване на европейската правна рамка в областта на миграционното право, сезираме омбудсмана на Република България с цел съблюдаване на правата и интересите на гражданите, отправяме преюдициални запитвания пред Съда на Европейския съюз.

Спечелени знакови дела

Изключително горди сме с множеството ни успехи, които са плод на дългогодишни и задълбочени познания и опит в сферата на миграционното право.

Само в рамките на два последователни дни, клиенти на нашето дружество, представлявани от адв. Христо Василев (съдружник в Ситизеншип енд инвестмънтс ООД), спечелиха две дела с които съдилищата отменят откази по повод искане за виза тип Д и право на продължително пребиваване. Съдебните решения бяха постановени, съответно от Върховен административен съд и Административен съд – гр. Добрич.

Във връзка с горното, представяме за сведение двете съдебни решения, а именно: Решение № 5653 от 15.04.2019 г. на Върховен административен съд на Република България – Седмо отделение по адм. дело 12160/2018 г. и Решение № 159 на Административен съд – гр. Добрич по адм. дело 772 по описа на съда за 2018 г.

Първото от горепосочените решения затвърждава константната съдебна практика на съдилищата в Република България относно спазване на Европейското законодателство във връзка с нарушение на чл. 8, § втори от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи (КЗПЧОС).

Последното решение, постановено от Административен съд – гр. Добрич, е първото в съдебната практика на съдилищата в Република България. В решението си Съдът напълно споделя доводите, изложени в жалбата срещу процесния отказ и дава задължителни указания на административния орган за издаване на разрешение за пребиваване на чужденеца.

Надежди за хармонизиране на българксата съдебна практика с нормите на ЕС

Надяваме се това да се окаже решение, което ще е повод за пораждане на задължителна практика за съдилищата в Република България по повод съблюдаване на едни от най-важните права на всеки човек.

Ситизеншип енд инвесмънтс ООД, посредством Адвокатска кантора Христо Василев предоставят услугата по правна помощ и съдействие при извършване на процедурата по кандидатстване за виза тип Д и при подаване заявление за предоставяне право на продължително пребиваване, както и обжалване на евентуален отказ. В случай, че се нуждаете от правен съвет или съдействие за осъществяване на процедурата, не се колебайте да се обърнете към нас.

Можете да отправяте запитванията си на имейл адрес: info@bglaw.eu или на телефон: 02/4260393 и наш адвокат ще се свърже с Вас.

Настоящото изложение има информационен и неизчерпателен характер и не представлява правна консултация.

Ситизеншип енд инвесмънтс ООД и Адвокатска кантора Христо Василев не носят отговорност, в случай че предприемете индивидуални действия, които не са съгласувани с адвокат.

5 comments

[…] Court of Law. And here is where our lawyers will come to the rescue. Please read about some of our immigration legal cases at the VD&A blog and contact us for any questions you might […]

[…] След касационната жалба на завеждащ „Консулска служба“ на Посолството на Република България в Делхи, екипът ни отново професионално защитава интересите на младото семейство пред българския съд. За щастие, справедливостта отново възтържествута и делото е отново спечелено, този път окончателно (вижте също https://blog.bglaw.eu/bg/otkaz-visa/). […]

[…] След касационната жалба на завеждащ „Консулска служба“ на Посолството на Република България в Делхи, екипът ни отново професионално защити интересите на младото семейство пред българския съд. За щастие, справедливостта отново възтържествува и делото е отново спечелено, този път окончателно (вижте също https://blog.bglaw.eu/bg/otkaz-visa/). […]

[…] дело, като административният съд постанови възможност да бъде издадено разрешение за пребиваване…. За съжаление в последствие Областна дирекция на МВР […]

[…] time ago, our team won an unprecedented case, when the administrative court ruled to issue a residence permit without visa D. Unfortunately, the Dobrich Regional Directorate of the Ministry of the Interior, engaging the […]

Leave a Reply